POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament General Europeu de Protecció de Dades (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa en vigor, s’informa i es posa a la seva disposició la política de protecció de dades següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Titular de la web: Jordi Pausas
Domicili: Barcelona.
Correu electrònic: privacitat@jordipausas.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals seran tractades amb les finalitats següents:

  • Gestionar la relació precontractual o contractual que mantinc amb vostè per oferir-li atenció personalitzada en la compra de productes i serveis oferts en el web.
  • Donar resposta a les seves sol·licituds d’informació.
  • Enviar comunicacions per correu electrònic i/o postal sobre els productes i serveis oferts en el web.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES
La legitimació per al tractament de les seves dades personals es basa en el consentiment que fa quan entra les dades sol·licitades en qualsevol dels formularis d’aquesta web i assenyala que accepta la política de protecció de dades.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en tot cas mentre no sigui revocat el seu consentiment i es mantingui la seva vigència.

DECISIONS AUTOMATITZADES
No elaborem perfils de les vostres dades a partir de tractaments automatitzats. Totes les decisions relacionades amb les finalitats de tractament abans descrites, es realitzen amb intervenció d’una persona.

CATEGORIA DE LES DADES
Les categories de dades tractades són de caràcter identificatiu i de contacte (adreces electròniques i postals). En cap moment es tracten dades categoritzades com especialment protegides.

DESTINATARIS DE LES DADES
No es comunicaran les seves dades a tercers a excepció que sigui per donar compliment a una obligació legal. Tampoc es farà transmissió de dades a nivell internacional.

MESURES DE SEGURETAT
Estan adoptades les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la confidencialitat de les dades obtingudes i evitar l’accés no autoritzat, la pèrdua i l’alteració.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

  • Dret d’accés: Per demanar informació de les dades personals de que disposem .
  • Dret de rectificació: Per actualitzar les dades o corregir les inexactes.
  • Dret de supressió (dret a l’oblit) Per demanar la supressió de les dades.
  • Dret a la limitació del tractament. En aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: Per demanar les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
  • Dret d’oposició: Per oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas es deixaran de tractar les dades excepte que per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets, caldrà una sol·licitud juntament amb una copia del seu document identificatiu a: privacitat@jordipausas.com.

La persona interessada podrà presentar reclamació davant L’Agència Española de Protección de Datos si considera que no s’ha atès correctament l’exercici dels seus drets.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent textos imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Jordi Pausas. Aquests continguts es presenten amb finalitats d’informació i promoció. Qualsevol utilització d’aquests continguts haurà de citar expressament la seva pertinença a Jordi Pausas.

Última actualització: Gener 2021.